Dobór mocy grzejnika

Najważniejsze w doborze właściwego grzejnika do wnętrza jest dopasowanie jego mocy cieplnej. Odpowiednio dobrany wariant musi pokryć straty ciepła w pomieszczeniu oraz utrzymać w nim właściwą temperaturę.

Moc grzewcza, określana w Watach, powinna się równać lub nieco przewyższać zapotrzebowanie na ciepło w danym wnętrzu. Te zaś oblicza się, biorąc pod uwagę powierzchnię czy straty ciepła (wielkość pomieszczenia, rodzaj pomieszczenia, jego umiejscowienie w budynku).

Jak obliczyć moc grzewczą?

Najłatwiej dokonać tego metodą szacunkową na podstawie kubatury pomieszczeń lub powierzchni. Dane te mnożone są przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1m? lub 2m?:

Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości:

  • w starych domach bez izolacji cieplnej: 120 ? 200 W/m?,
  • w domach z normalną izolacją: 60 ? 80 W/m?,
  • w domach dobrze zaizolowanych: 30 ? 50 W/m?.

To jednak nie wszystkie czynniki, potrzebne do doboru prawidłowej mocy grzewczej.

Należy pamiętać również o usytuowaniu budynku względem stron świata, szczelności okien i drzwi, temperaturze zewnętrznej i strefie klimatycznej, czy przeznaczeniu pomieszczenia. Pod uwagę trzeba wziąć również parametr czynnika grzewczego; najczęściej moc cieplną wyznacza się w zależności od parametru 75/65/20 stopni Celsjusza. W takim przypadku 75 to temperatura zasilania, czyli wody wpływającej do grzejnika, 65 oznacza temperaturę powrotu (wody wypływającej), zaś 20 – temperaturę wewnątrz pomieszczenia.

Szacowane parametry instalacji

Rodzaj źródła ciepła Parametry Prawdopodobne miejsce zastosowania
Instalacja miejska 90/70/20 Mieszkanie w starym bloku
Instalacja miejska 75/65/20 Mieszkanie w nowym bloku
Kotły na paliwo stałe 90/70/20 Dom jednorodzinny
Kotły na gaz i olej 75/65/20 Dom jednorodzinny
Kotły kondensacyjne 55/45/20 Dom jednorodzinny
Pompa ciepła 50/40/20 Dom jednorodzinny

Pamiętajmy, aby skorzystać z czynników korygujących, jeśli temperatura wewnątrz pomieszczenia jest inna, niż 20 stopni Celsjusza, bądź instalacja pracuje przy innych parametrach, niż podane.